Ръководители през годините

 • Атанас Паленков

  1954 - 1968

  Основател, Главен художествен ръководител и диригент на хора

 • Стоян Гагов

  1966 / 1968

  Диригент на оркестъра

  1966 / 1988

  Главен художествен ръководител и диригент на хора

 • Георги Нойков

  1961 / 1964

  Диригент на оркестъра

  1968 / 1988

  Диригент на оркестъра

  1988 / 1990

  Главен художествен ръководител и диригент на оркестъра

 • Васил Шейтанов

  1989 / 1990

  Диригент на хора

  1990 / 1992

  Главен художествен ръководител и диригент на хора

 • Тончо Тончев

  1965 / 1986

  Главен хореограф

  1992 / 1993

  Главен художествен ръководител и хореограф

 • Кирил Тодоров

  1993 / 1995

  Главен художествен ръководител и диригент на хора

 • Илияна Илиева

  1992 / 1995

  Помощник диригент на хора

  1995 / 1998

  Главен художествен ръководител и диригент на хора

 • Панайот Панайотов

  1984 / 1988

  Оркестрант

  1995 / 1998

  Диригент на оркестъра

  1998 / 2000

  Главен художествен ръководител и диригент на оркестъра

 • Петър Димитров

  1986 / 1991

  Главен хореограф

  2000 -

  Директор, главен художествен ръководител и хореограф