„Моето сърце ще спре, но сърцето на Ансамбъла не трябва да спира!“
Стоян Гагов - композитор
Главен художествен ръководител на Тракийския ансамбъл за народни песни и танци – Ямбол

Добре дошли, ние сме ансамбъл Тунджа !

  • От дълбока древност, по поречието на река Тунджа се създавали богати на мъдрост и звучност народни песни и инструментални мелодии. Люшвали се кръшни хора, преплетени с омайните багри и шевици на живописни костюми, украсени със самобитни накити. Тук, в сърцето на Тракия, най-голямата и богата етнографска област на България, е разположен град Ямбол и Община „Тунджа”. Тук работи и твори Фолклорен ансамбъл „Тунджа“

    From ancient times, along the Tundzha River, folk songs and instrumental melodies rich in wisdom and sonority were created. Beautiful people were swinging, intertwined with the enchanting colors and embroideries of picturesque costumes, decorated with original jewelry. Here, in the heart of Thrace, the largest and richest ethnographic region of Bulgaria, is located the town of Yambol and the Municipality of Tundzha. Tundzha Folklore Ensemble lives and works here.

Повече за нас

През години сме запазвали нашите моменти, чрез снимки и видеа.Несравнимо е живото преживяване, ала моментно... Снимките остават за времето.